Agapé 2013

December 2013    Rudolf Vallo   

Pri príležitosti sviatku Božieho milosrdenstva „Spolupracovníci“ pri farskom spoločenstve, pripravili po skončení sv. omše v škole malé „agapé“, aby sa tak vytvorilo medzi nami farníkmi spoločenstvo. Stretli sme sa tak, ako sa stretávali prvý kresťania po bohoslužbách a vytvorili sme spoločenstvo lásky. Bolo pripravené niečo pod zub, rôzne maškrty, ale aj chutná kávička, či čaj, ale to najdôležitejšie spočívalo v tom, že sme sa mohli spoločne stretnúť, porozprávať sa a zdieľať svoje pocity. Následne sa spolupracovníci presunuli pred farský kostol a „agapé“ pokračovalo aj po svätej omši o 10:30h pred farským kostolom. Čo to agapé vlastne je? Agapé – bezpodmienečná, obetavá láska. V kresťanskej teológii je agapé všeobecnou Božou láskou k človeku, človeka k Bohu a k sebe navzájom. Taktiež „hody bratskej lásky“ u prvých kresťanov. Jednalo sa o večernú slávnosť spojenú s bohoslužbami na dôkaz lásky, jednoty a vzájomnej pomoci, kde spolu stolovali bohatí aj chudobní kresťania.