Farská webová stránka

Farnosť Žarnovica má už svoju oficiálnu webovú stránku, kde môže široká verejnosť získať bližšie informácie o farnosti. Obsahuje aktuálne farské oznamy, zoznam a fotky objektov, ktoré spadajú pod farnosť, taktiež na nej môžu návštevníci nájsť kontaktné informácie. Stránka je ešte momentálne v úprave a postupne sa na ňu dopĺňajú ďalšie veci.

Stránka farnosti