Plagát

Hodový beh okolo Žarnovice

Hodový beh okolo Žarnovice

„Everybody can...
...explore your limits“

Preteky, kde vyhráva každý (nad sebou), kto príde do cieľa
Organizátor: Farnosť Žarnovica a Mesto Žarnovica
Dátum: 2.7. 2016 (sobota) o 10:00
Riaditeľ pretekov: Mgr. Michal Lajcha
Hlavný rozhodca: Dušan Richter, elektronická profesionálna časomiera http://www.vos-tpk.sk/
Bezpečnosť a doprava: Bc. Peter Lipták, polícia SR, Mgr. Vojtech Šmondrk, Mestská polícia, Ľuboš Ziman, Hasiči Žarnovica
Zdravotné zabezpečenie: Miriam Mačáková
Informácie: Mgr. Michal Lajcha michal.lajcha@gmail.com, 0915 438 326

Registrácia

http://www.pastoracnecentrum.sk/hodovy-beh/registracia/

Článok

http://www.pastoracnecentrum.sk/akcie/hodovy-beh-2016/

Propozície

http://www.pastoracnecentrum.sk/hodovy-beh/propozicie/

Facebook

https://www.facebook.com/events/1621289288185337/