eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci.Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.

Cieľ eRka

Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Máš záujem?

Tak to nás veľmi teší. Stretká mávame takmer pravidelne každú nedeľu o 14:00 v Pastoračnom centre v Žarnovici. Máme ich rozdelené na starších a mladších. Aj keď bývajú takmer pravidelne, vždy je dobre si overiť najbližšie eRko buď v nedeľu na sv. omši v kostole v Žarnovici, alebo v našej eRko facebook skupine, alebo jednoducho napísať ktorémukoľvek animátorovi :)