Pastoračné centrum

Pastorčné centrum Žarnovica

Sme mladí dobrovoľnici, ktorých baví robiť niečo pre druhých. Pravidelne organizuje akcie, stretká a iné voľnočasové aktivity. Medzi už tradičné patrí Farský ples, Detský letný tábor a Živý Betlehem. Okrem nich organizujeme počas roka aj iné podujatia. Všetci sa združujeme pod hlavičkou Pastoračného centra, ktoré patrí farnosti Žarnovica.