Budujeme tímového ducha

Október 2015    Monika Kočalková    Ján Štrbík

Animátori z Pastoračného centra strávili spoločný víkend 23. – 25.10. na chate v Hornej Vsi neďaleko Žarnovice. Cieľom tejto víkendovky bolo poďakovanie sa mladým animátorom za ich činnosť počas celého obdobia, ktorého organizujeme rôzne podujatia..
V piatok večer sa všetkým prihovoril a poďakoval vedúci Vladimír Búri. V krátkosti zhodnotil fungovanie aktivít počas 6 rokov v Pastoračnom centre a predstavil plány na ďalší rok. Večer vyplnili rôzne aktivity, rozhovory či spoločenské hry. Sobotné dopoludnie prialo krásnym počasím prechádzke, ktorú absolvovali na ceste ku kaštieľu vo Veľkých Uherciach. Počas výletu si mohli vychutnať krásy okolitej jesennej prírody a porozprávať sa. Po chutnom obede sa animátori spoločne vybrali do Oslian, kde si mohol každý zajazdiť na koni spolu s pani inštruktorkou. Mnohým sa jazdenie na koni páčilo a bol to veľký zážitok. Po spoločnej fotke sa vrátili opäť do chaty a večer sa zúčastnili na sv. omši, ktorú im odslúžil p. kaplán Martin Pečalka, ktorý bol tiež s mladými animátormi na chate. Pozeranie filmu, spoločné hry či iné aktivity vyplnili večer a len málokomu sa chcelo ísť skoro spať. Chatou sa ozýval hlasný smiech a radosť, z čoho mali starší animátori radosť, pretože sa podarilo vytvoriť pekné spoločenstvo. V noci bola pre animátorov pripravená nočná hra, v ktorej preukázali svoj orientačný zmysel a tímového ducha, keď sa dokázali vrátiť k chate z odľahlého miesta, na ktoré boli odvezení. V nedeľu si spoločne navarili obed a využili posledné voľné chvíle, kedy mohli byť spolu. Napínavé súboje v kalčete, hry či rozhovory vyplnili posledný doobedný oddychový čas.
Po obede sa všetci vrátili späť do svojich domov s chuťou pokračovať v animátorskej dobrovoľníckej činnosti aj naďalej.