Deň rodiny

Jún 2017    Erika Klačanská    Erika Klačanská

V sobotné popoludnie sa na Detskom ihrisku v Žarnovici konal Deň rodiny v spolupráci s oddelením kultúry mesta Žarnovica. Pre deti bolo pripravených množstvo hier, v ktorých spoločne spolupracovali, vytvorili tímy, či súťažili sami za seba. Spolu s rodičmi deti absolvovali fúrik, v ktorom museli koordinovať svoje pohyby, aby boli čo najrýchlejší a prišli tak do cieľa. Nechýbali hry ako hádzanie do plechoviek, skákanie vo vreci, kopanie lopty pomedzi kužeľky, skladanie puzzle, hádzanie loptičiek do otvorov a hádzanie krúžkov na tyčky v rôznych vzdialenostiach. Deti museli preukázať svoju šikovnosť pri prechode pomedzi prekážky s lyžicou, na ktorej mali ping-pongovú loptičku či vyriešiť zaujímavý kvíz. Nechýbalo ani deťmi obľúbené maľovanie na tvár a vozenie sa na koňoch, ktoré bolo pre viaceré deti veľkým zážitkom. Keďže počasie prialo celý deň, všetci účastníci, deti i rodičia, odchádzali spokojní a motivovaní, že plnohodnotne strávili spoločne čas a tešia sa na budúci rok.