Dni mesta

September 2017    Erika Klačanská    Erika Klačanská

Cieľom podujatia bolo pripraviť program pre deti a mládež, aby plnohodnotne využili svoj voľný čas v rámci osláv Dni mesta Žarnovica.

Animátori pripravili pre deti rôzne hry a súťaže, počas ktorých si deti rozvíjali svoje pohybové schopnosti, trénovali vytrvalosť, preukázali svoju šikovnosť a kreativitu či logické myslenie. Mladšie deti sa tešili z maľovania na tvár. Všetci zúčastnení boli odmenení cukrovou vatou.