Farský ples 2013

Február 2013    Simona Romancová   

Druhý ročník Farského plesu sa konal 9. februára v priestoroch jedálne SOŠ v Žarnovici. „Po minuloročnom úspešnom ročníku sme sa rozhodli pripraviť aj ďalšie pokračovanie, chceme aby sa tento ples stal tradíciou v našej farnosti a patril k neodmysliteľnou súčasťou farského života počas roka. Opäť sa nám potvrdil veľký záujem o ples, keď už o dva dni po vyhlásení plesu sme mali vypredané. Škoda, že v Žarnovici nie sú väčšie priestory na poriadanie spoločenských akcií, ako je táto.“ Povedal vedúci plesu Vladimír Búri. Tento rok sa plesu zúčastnilo okolo 100 veriacich a do samotnej prípravy sa zapojili všetci, ktorí pôsobia vrámci Pastoračného centra, čiže animátori, spolupracovníci a mládežnícky spevácky zbor. Všetkým týmto ľuďom patrí veľké Pán Boh zaplať.