Farský ples 2014

Február 2014    Vladimír Búri    Ján Štrbík

Už po 3.-krát usporiadali mladí z Pastoračného centra v spolupráci so Združením Laura tradičný Farský ples a to 1. februára. Úvod plesu patril tanečnému vystúpeniu detí pod taktovkou Anny Žarnovičanovej, následne sa slova ujali a privítali účastníkov plesu moderátori Majka Čákovská a Erik Pohorelec. Po príhovore nášho pána farára Petra Hudeca nasledovalo prvé tanečné kolo. Tento rok bol výnimočný hlavne tým, že sme prešli na živú hudbu v podaní p. Lazáreka a Katky Lipjanskej. Zároveň musíme skonštatovať menšiu účasť na plese ako bývala po minulé roky. Nie sme jediný ples v okolí, ktorý mal tento rok s týmto problém. Vieme o viacerých plesoch, ktoré museli byť zrušené alebo boli v oklieštenej zostave. Bohužiaľ tento trend sa nevyhol ani nám. Takže namiesto 100 nás bolo 75, čo sa zase ukázalo aj na samotnom parkete. Aj keď plesajúci sa pozitívne stavali k tejto veci a obhajovali ju tým, že je viac miesta na parkete, ale mňa ako organizátora táto vec veľmi netešila. Čo nás prekvapilo, tak to asi zabávajúci sa účastníci skoro v plnom obsadení do pol druhej rána. Menšia účasť tým nepoľavila na zábave a poslední zabávajúci sa odišli tesne pred štvrtou hodinou rannou. Do programu sme tento rok zaradili dve súťaže medzi jednotlivými stolmi. Prvá súťaž sa týkala párov a druhá vedomostného kvízu o našej farnosti. Medzi jednotlivými kolami ešte vystúpili už spomínané deti so svojimi tanečnými kreáciami. O polnoci už bola pripravená tombola, ktorá tento rok bola bohatšia. Medzi popredné ceny patrilo napríklad hodinové jazdenie na farme sv. Františka z Assisi v Horných Hámroch, celoročné bezplatné vstupné pre dve osoby na podujatia organizované Speedway clubom a prvá cena bola aj tento rok torta od pani Treščákovej. Aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom dopomohli pri príprave a realizácii tohto ročného Farského plesu.