Fašiangová zábava

Január 2016    Monika Kočalková    Ján Štrbík

Tento rok mladí z Pastoračného centra nepripravovali pre farnosť ples, ale poriadne sa zabavili na Fašiangovej diskotéke. Piatok, 15.1., nám v Pastoračnom centre pripravil DJ Igor výbornú zábavu so svetelnými efektami. Zabávali sa animátori, ale pozvaní boli aj adepti na pomocných animátorov do letného tábora. Po pretancovanom večeri sme sa príjemne unavení vrátili domov a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu!