Formácia našich pomocných animátorov

Apríl 2016    Monika Kočalková    Vladimír Búri

Vo februári sme úspešne odštartovali prípravu pomocných animátorov do detského letného tábora. Pravidelne sa s adeptami stretávame v Pastorku pri farskom úrade na stretkách. Náplňou našich stretiek je na úvod krátka modlitba, prednáška na určitú tému s otvorenou diskusiou, ktorou formujeme mladých pomocných animátorov. Jednotlivé témy, ktorým sa venujeme sú napr. spolupráca, dôvera, charakter, motivácia, ... Nechýbajú ani tematické hry na lepšie spoznanie a utuženie kolektívu, počas ktorých môžeme spoznať povahové črty animátorov i dobre sa zabaviť.

Počas stretnutí sa snažíme vytvoriť dobrý kolektív, ktorý je predpokladom pre veľmi dobrú spoluprácu v tábore. Spolu s pomocnými animátormi sme si už boli posedieť na kofole, kde sme sa dobre porozprávali a mohli sa lepšie spoznať. Spoločne sme si v jedno nedeľné popoludnie pripravili palacinky a zjedli sme ich pri pozeraní krátkeho filmu.

Pre najbližšie stretnutia plánujeme zorganizovať kalčetový turnaj v Pastorku, nebude chýbať ani výlet do prírody, či spoločná opekačka.

Tešíme sa, že pomocní animátori berú túto prípravu zodpovedne a veríme, že sa nám spoločne aj s hlavnými animátormi podarí vytvoriť pre deti skvelý tábor, kde všetci zažijeme neopakovateľné zážitky a budeme naň ešte dlho spomínať.