Krížová cesta

Marec 2016    Rudolf Vallo   

Na Veľký piatok sa v dopoludňajších hodinách veriaci našej farnosti stretli pod miestnou kalváriou, kde sa uskutočnila tradičná pobožnosť krížovej cesty.

Ako je už zvykom, na čele sprievodu sa niesol kríž a putovanie medzi jednotlivými zastaveniami bolo sprevádzané spevom ľudu pod vedením kantora. Tohoročnú krížovú cestu viedol výpomocný duchovný dp. ThLic. Miroslav Klimant, ktorý hneď v úvode vyzval prítomných na spoločnú modlitbu a vhĺbenie sa do slov svätého farára z Arsu, ktorý hovorieval: „Súkromné modlitby sa podobajú slame rozhádzanej po poli. Keď sa samotná slama zapáli, plameň je slabý. Ak však zozbierame slamu do snopu, oheň je jasný a stúpa vznešene k nebesiam. Taká je skutočná modlitba“.

Nasledovalo putovanie na „Golgotu“, kde sa pri jednotlivých zastaveniach mohli všetci prítomní spoločne zamyslieť nad životom, myšlienkami a príkladom sv. Jána Máriu Vianeya. Už pri prvom zastavení nás sv. farár z Arsu povzbudil slovami, že „Trpieť s láskou znamená už netrpieť“, čím nás učí prijímať s trpezlivosťou i krivdu a využiť ju pre svoj vnútorný rast. Myšlienkami zo života sv. Jána Máriu Vianeya na ceste s Bohom sme si pripomenuli krížovú cestu nášho Pána Ježiša Krista, ktorého mŕtve telo uložili do hrobu, akoby to bol koniec. No nesmieme zabudnúť na najväčšiu udalosť celých dejín: Ježiš vstal zmŕtvych! Naozaj vstal! Je živým Bohom a je neustále prítomný medzi nami.

Verím, že pre všetkých zúčastnených to bol silný duchovný zážitok, ktorý dopomohol k hlbšiemu prežitiu tajomstva Veľkej noci.