Náš kamarát Janči

Apríl 2016    Vladimír Búri    archív Pastoračného centra

Pred necelým mesiacom nás zasiahla veľmi smutná správa - pri tragickej dopravnej nehode zomrel náš kamarát Janči Šuriansky. Patril medzi partiu mladých, ktorí sa v rokoch 2009 až 2012 začali aktívne podieľať na živote v Pastočnom centre. Janči bol síce od nás o niečo starší, ale aj tak zapadol k nám, ako náš rovesník. Boli sme vtedy ešte mladí a nemali sme vodičáky ani autá. Vždy bol ochotný pomôcť nám a to hlavne s odvozom, keďže on jediný mal auto a my nie.

Podieľal sa pri príprave a realizácii Silvestrovského plesu, druhého ročníka Kajcampu, nášho prvého detského letného tábora Narnia v Ludrovej a mnohých ďalších akcií. Patril medzi jednu z opôr Pastoračného centra v rokoch 2009 – 2012. Vždy bol ochotný pomôcť nie len fyzicky, ale rád sa aj porozprával a zdieľal. Utkvel nám všetkým v pamäti ako človek, ktorý s nadhľadom a pravdaže aj s úctou pozeral na smrť. Veľakrát sme sa rozprávali o tom, čo bude potom, keď naše telo poslednýkrát vydýchne. Janči sa to už dozvedel a nám zatiaľ ostáva na neho myslieť v modlitbách.

Ďakujeme nášmu kamarátovi Jančimu Šurianskemu za jeho ochotu, obetavosť a srdečnosť. Ďakujeme mu tiež za čas, čo strávil medzi nami a bol našou súčasťou. Nech odpočíva v pokoji!