Niečo o združení Laura...

Spetember 2015    Vladimír Búri   

Združenie Laura v Žarnovici je jedno zo 14tich stredísk, ktoré fungujú na Slovensku. Názov združenia je po blahoslavenej Laure Vikúňovej. Funguje tu už od roku 2000. Za obdobie 15tich rokov sa vymenilo viacero generácií, ktoré na dobrovoľníckej báze pripravili a zorganizovali nespočetne veľa akcií. Špecifikom nášho strediska je, že úzko spolupracujeme so združením eRko a spoločne tak tvoríme Pastoračné centrum v Žarnovici. Do povedomia mesta a jeho obyvateľov sa združenie dostalo v roku 2010, kedy mladí dobrovoľníci zorganizovali prvý ročník Kajcampu - trojdňového podujatia na Kajlovke určeného pre mladých a rodiny. Z neho neskôr pramenili ďalšie akcie ako Farský ples, Pašiové hry, Detský karneval, Deň radosti, Vypni telku - zapni seba a mnohé ďalšie. Zároveň sme sa venovali aj tvoreniu tímu ľudí a to počas chatovačiek, duchovnej obnovy, opekačiek a spoločných výletov. V roku 2012 sme zorganizovali po prvýkrát detský letný tábor Narnia, ktorého sa zúčastnilo až 50 detí. Počas neho sa vyrábali každý deň obľúbené detské správy, vďaka ktorým celá Žarnovica mohla sledovať život priamo v tábore. Tieto správy odvtedy točíme v každom tábore a tým sa špecifikujeme od iných. V roku 2012 sme začali aj novú tradíciu, keď sme pripravili počas Vianočných trhov prvý Živý Betlehem so zvieratami. Rok 2013 a 2014 sa niesol v podobnom duchu. Okrem tradičných akcií pre deti, rodiny a mladých, nechýbali ani detské letné tábory Madagaskar, či Piráti z Karibiku. Tábory sa stali vlajkovými akciami a každým rokom je o ne väčší a väčší záujem. Začalo sa viac pracovať na výchove nových animátorov, ktorí sa už teraz podieľajú na pravidelnej činnosti Pastoračného centra. Medzi výnimočné a výrazné akcie v roku 2015 patrili: Hodový beh s viac ako 200 účastníkmi, Detský letný tábor Cestovatelia v čase, ktorého sa zúčastnilo 120 ľudí. Okrem spomínaných akcií sa venujú mladí dobrovoľníci aj pravidelným detským eRko stretkám, či stretkám s pomocnými animátormi. Naša činnosť je aj o pomoci sociálne slabším rodinám a to tým, že deti z takýchto rodín majú náš tábor zadarmo, či so zľavami. No toto všetko by sa nepodarilo bez podpory farnosti Žarnovica, sponzorov a pomoci Mesta Žarnovica, za čo patrí všetkým veľká vďaka. Viac o činnosti Laury, združenia mladých v Žarnovici nájdete na stránke www.pastoracnecentrum.sk