Pastorková večera 2013

December 2013    Vladimír Búri    Andrea Mašíčková

Už sa pomaly stáva tradíciou v našej farnosti. Stretnutie všetkých dobrovoľníkov pôsobiacich v pastoračnom centre, vždy pár dní pred Štedrým dňom, sa stretáva v centre na spoločnú kapustnicu, punč a a iné dobroty. Je to akýmsi poďakovaním za ich prácu a pomoc pre farnosť. Po kapustnici si všetci vychutnali punč, teda nebol to priamo punč, ale Krampampula, ktorú pár dní pretým nás naučili variť v Banskej Štiavnici na Vianočných troch. Pomedzi to sme počúvali koledy a tiež aj premietali fotky a videá z akcií, ktoré boli v roku 2013 pre farnosť. Všetkým vám ďakujeme zavašu pomoc v roku 2013, za vaše modlitby a želáme vám požehnaný Nový rok 2014, veľa Božích milostí, zdravia, lásky, pokoja a rodinnej pohody.