Pastorková večera

December 2015    Monika Kočalková    Ján Štrbík

Tradíciou pre mladých v pastoračnom centre je vždy pre Vianocami stráviť spoločne čas na pastorkovej večeri. Tento rok tomu nebolo inak :)! Len pár dní pred Vianocami, teda 22.12., sme sa spoločne zišli a strávili krásny vianočný čas. Svojou prítomnosťou nás potešil náš bývalý kaplán Michal Lajcha i farár Peter Hudec. Pochutnali sme si na výbornej kapustnici, potešili sa s darčekami a utužili ešte viac naše priateľstvá cez spontánne rozhovory. Pastorkom zneli vianočné koledy a smiech i radosť, ktorú sme prežívali. Po celkom roku sme si fotkami zaspomínali na všetky akcie, ktoré sme urobili a už teraz sa tešíme, čo nám prinesie nový rok.