Predtáborové stretnutie s rodičmi

Júl 2016    Monika Kočalková    Ján Štrbík

Detský letný tábor sa nezadržateľne blíži a väčšina rodičov sa preto spoločne zišla v piatok, 22.7., na spoločnej sv. omši so svojimi deťmi. Svätá omša bola obetovaná za tábor – za dobré počasie, ochranu pre deti, ale aj dobrú atmosféru, aby týždeň v tábore všetkých obohatil na tele, duši i duchu. Deti si spoločne s pomocnými animátormi mohli na sv. omši zaspievať známe ukazovačky (detské pesničky).

Po sv. omši sa rodičom v Pastoračnom centre pri farskom úrade venoval vedúci tábora Vladimír Búri a povedal všetky potrebné informácie ohľadom tábora. Rodičia mali možnosť opýtať sa, čo ich ešte zaujímalo. Kým mali rodičia spoločné stretnutie, animátori, ktorí budú s deťmi v tábore, sa spoločne hrali na dvore. Nechýbala krátka hra na spoznanie sa navzájom, naháňačka či iné zaujímavé hry, počas ktorých sa deti dobre zabavili. Po odchode detí s rodičmi mali všetci animátori krátke organizačné stretnutie, na ktorom prebrali najdôležitejšie veci a spoločne rozdelili deti do jednotlivých skupiniek. Po pridelení farieb do jednotlivých skupiniek a uprataní spoločných priestorov nasledovali priateľské rozhovory a animátori sa odobrali domov.

Celú galériu si môžete pozrieť tu: https://goo.gl/photos/14MbWVwvWunSc4faA