Program pre deti, ocenenie Laury

Spetember 2015    Monika Kočalková    Miroslav Klačanský, Ján Štrbík

Mladí animátori z pastoračného centra si pre deti pripravili stánok na Dňoch mesta Žarnovica, ktoré sa uskutočnili 11.9. Deti si poobede mohli pozrieť správy z Detského letného tábora, zasúťažiť si o sladké odmeny v hode loptičkami, hádzať šípky na terč či strieľať z luku. Nechýbalo ani kalčeto či ping – pong, ktoré deti využili na zábavu. Mladšie deti sa najviac tešili z maľovania na tvár, ktoré im vyrobili šikovné animátorky. Odmenou pre všetky deti bola aj cukrová vata. Vedúci tábora, Vladimír Búri, odovzdal deťom z detského letného tábora DVD s fotakmi a správami. Rodičia sa mohli dozvedieť viac o činnosti a aktivitách, ktoré pre deti pripravujú počas celého roka animátori z pastoračného centra. Tieto aktivity pokračovali aj vo večerných hodinách.


Ocenenie Laury

Počas Dní mesta Žarnovica, ktoré sa uskutočnili druhý septembrový víkend, dostali Cenu mesta Žarnovica mladí animátori zo združenia Laura. Výročnú cenu mesta Žarnovica za rok 2015 v kategórii kolektív predsedníčke strediska Erike Klačanskej a animátorovi Vladimírovi Búrimu odovzdal primátor mesta Kamil Danko a vicemprimátorka mesta Alena Kazimírová a to počas slávnostného otvorenia v mestskom kultúrnom stredisku. Cena bola udelená za prínos mladých animátorov, ktorí sa v meste venujú deťom a mladým. Usporadúvajú mnohé akcie, ktoré slúžia na rozvoj detí a mládeže, aby plnohodnotne trávili svoj voľný čas. Najväčšou akciou, ktorú každoročne konajú je detský letný tábor, ktorý má veľkú obľubu u detí i rodičov. Stredisko Laura by aj touto cetou chcelo poďakovať svojím priaznivcom, sponzorom a neposlednom rade aj mestu Žarnovica za pomoc a ochotu spolupracovať.