Refresh chata

November 2017    Erika Klačanská    Erika Klačanská

Po spoločnom príchode a ubytovaní v zariadení „Dopravárik“ v neďalekom Ostrom Grúni, sme sa prešli k pamätníku Padlých hrdinov v blízkej obci Kľak, Z pamätnej tabule sme si mohli rozšíriť naše vedomosti a dozvedieť sa viac o vypálených dedinách. Počas cesty bol vytvorený priestor na komunikáciu a hlbšie utužovanie priateľstiev navzájom medzi sebou. Poobede sme strávili spoločné chvíle prostredníctvom hier, kde sme si precvičovali našu šikovnosť, bystrosť i kreatívnosť. Večerný program bol zameraný na zhodnotenie roka 2017 a všetkých spoločných akcií. Každý účastník mal priestor na vyjadrenie sa k tomu, ako sa chce v budúcom roku zapojiť do činnosti. Spoločne sme naplánovali akcie na rok 2018, zhodnotili situáciu v našom stredisku a v rodinnej atmosfére sme pokračovali do neskorých nočných hodín. Spoločnou svätou omšou a chutným obedom sme na druhý deň zakončili náš program.