Svätá omša v lone prírody

Spetember 2015    Mária Sitárová    Mária Sitárová

Na sviatok Sedembolestnej Panny Marie 15.9.2015 o 14,00 hod. sa konala pútnická sv. omša v kaplnke u "Štefanov-Gliedených". Kaplnku postavili v roku 2004 bratia Ján a Jozef Štefankovci. Pri príležitosti 10.vyrocia sa tu konala v novembri 2014 prvá svätá omša, ktorú v lone prírody odslúžil dôstojný pán kaplán Mgr.Martin Pečarka.V kázni sa zameral na sedem bolesti Panny Márie. Sv. omše sa zúčastnilo asi 32 veriacich, od najmenších, až po tých skôr narodených. Po slávnostnom požehnaní sme boli pozvaní na agapé k rodine pána Jana Štefanku.