Začíname s prípravou

2016    Monika Kočalková    Vladimír Búri

Už vo februári začala príprava pomocných animátorov na detský letný tábor, ktorý bude v auguste v Hornej Vsi. Za pomocných animátorov sa mohli hlásiť deti, ktoré dosiahnu tento rok vek 14 rokov. Adepti už mali tri stretnutia v Pastorku pri farskom úrade, kde sa pomocou hier mohli lepšie spoznať a tak postupne vytvoriť dobrú partiu, ktorá bude pomáhať v tábore. Pomocní animátori taktiež pomáhali pri propagácii tábora v meste a to pomocou roznášania letákov a maľovania plachiet, ktoré visia na mostoch v Žarnovici. „Teším sa veľkému záujmu detí, ktoré chcú byť tento rok pomocnými animátormi v tábore a záleží len na nich ako zodpovedne budú brať prípravu na tábor,“ prezradil Vladimír Búri, ktorý má na starosti prípravu animátorov. Pre animátorov sú pripravené pravidelné stretká, opekačka, výlet či priateľské posedenie pri džúse alebo kofole. Zároveň tiež už vo februári prebehlo prvé stretnutie užšieho tímu ľudí, ktorí majú v tábore na starosti jednotlivé úseky.