Živý Betlehem 2014

December 2014    Vladimír Búri    Miroslav Klačansky

Príbeh stvárňujúci narodenie Ježiša Krista si mohli pozrieť všetci, ktorí medzi 12.hod a 17.hod prechádzali popri parku pri kostole. Už od skorého rána sa pripravovali všetky veci týkajúce sa celkovej stavby betlehemu. Bolo potrebné postaviť oplotenie pre ovce a tiež aj maštaľku. Technicky ozvučiť a osvetliť priestor parku, keďže sa posledné predstavenia hrávajú už po tme. Tento krát sme obsadili do role pastierov deti zo Základnej školy Andreja Kmeťa, kráľov hrali naši mladí z centra a ušlo sa aj miesto pre nášho nového p. kaplána Michala. Postavu Jozefa nám stvárnil nový poslanec Rudko Vallo, ktorému ďakujeme aj za stavbu maštale. Pannu Máriu zahrala Simonka Romancová. Hudobné 15. minútové predstavenie dotvárali mladí z mládežníckeho zboru. Čo sa týka zvierat, ktoré mohli vidieť ľudia v Živom Betleheme, tak sa nám podarilo okrem oviec, kozičky, psa a poníka vybaviť tiež aj osla. Toto zviera je autentické so skutočným príbehom zo Svätého písma, keď Jozef a Mária putovali na oslovi. Chceli by sme poďakovať pánovi Ondrejovi Binderovi z Banskej Štiavnice za zapožičanie zvierat, a tiež aj pani Považanovej z Hodruše Hámrov za zapožičanie oviec. Ďakujeme p. Petrovi Švaralovi, rodine Klačanskej, pánovi Sojkovi a všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli pri realizácii Živého Betlehemu 2014.